Radio Göteborg. 81 anmälda till 40 platser!

Ett otroligt gensvar på besöket på Radio Göteborg. Bengt Hellkvist meddelar de 40 först anmälda om att de kommit med och vilken dag (23 eller 29 oktober). Han undersöker också möjligheten att få till fler besök. De på väntelistan får besked om detta när vi har klarhet med radio Göteborg. ,