"Alla ska ha möjlighet att läsa!" 20 sept. INSTÄLLT

Föredraget är inställt. Anmälda deltagare meddelas separat.

  • När förstoringsglaset inte räcker.

Tag chansen att höra bibliotekarie Emma Andersson från Mölnlycke bibliotek berätta om de många alternativ som finns för personer som har svårt att läsa tryckt text.

Vi får lära oss mer om allt från e-böcker och storstilsböcker till taltidningar.

Plats: Föredraget hålles i vår lokal Fabriksvägen 13.

Tid: Fredag den 20 september kl. 13.15.

Kostnad: 60 kr (inklusive kaffe).

Anmälan: Till Håkan Söderström. Tfn: 0725 77 96 56, E-post: hakansod@gmail.com.