Månadsmöte 17 oktober, med Adam Cwejman

Adam Cwejman, som vill vara positiv och vill tro på Göteborg, kunde ändå inte låta bli att oroa sig över obegripliga beslut (som inte bottnar i någon ond vilja, utan "bara blir så"). Utvecklingen med segregation, våld och utflyttning till kranskommunerna ger också Göteborg en ekonomiskt besvärlig situation.

Information

Håkan Söderström hälsade alla 180 närvarande välkomna. Med ett speciellt välkomnande till 11 nya medlemmar.

Leif Allvin påpekade att det finns fyra platser kvar till Falkenbergsrevyn. När det blir fulltecknat kan det finnas anledning att ställa sig på väntelista. Det kan ju eventuellt bli något återbud. 

Leif påminde också om lördagens begivenhet i Kulturhuset. En verkligt professionell musikstund. Även icke medlemmar är välkomna.

Underhållning

Så var det dags för Marianne Friman att presentera dagens kåsör, Adam Cwejman.

Titeln på kåseriet var " Göteborg och vad händer framgent ". Adam Cwejman, som vill vara positiv och vill tro på Göteborg kunde ändå inte låta bli att oroa sig över obegripliga beslut (som inte bottnar i någon ond vilja, utan "bara blir så"). Utvecklingen med segregation, våld och utflyttning till kranskommunerna ger också Göteborg en ekonomisk besvärlig situation.

Den ovanligt stora publiken följde uppmärksamt föredraget. 

Och när det väl var dags för frågestund haglade frågorna tätt.

Röster ur publiken:

"Jättebra föreläsare, informativ, tydlig och insatt i mycket. Frågor och tankar som vi flesta har ställt oss".

"Bra att få en röst på det man ofta läser. Han var en utmärkt talare".

"En intressant föreläsningav en grävande journalist, som gör analyser och undersökningar och ställer de rätta frågorna".

"Adam Cwejman ställer relevanta, även negativa frågor. Fel att fastna  i ett spår utan att kunna reflektera över kritik. Politiker är ibland naiva - måste våga ställa kritiska frågor".

"Trevligt att se och höra honom som vi läser i GP. Frågestunden var bra. Engegerad och bra talare. Hördes tydligt".

Marianne Friman tackade Adam Cwejman för det engagerade föredraget.

Och vi andra tackar Programkommittén för en intressant eftermiddag. 

Text och bild: Bengt G Bengtsson