Välkomna alla nya medlemmar

Under årets första nio månader tillkom ca 50 nya medlemmar. Tillströmningen har fortsatt under oktober. Vid två tillfällen under oktober samlades totalt 27 av dessa nya medlemmar för en informationsträff med delar av styrelsen.

Av förklarliga skäl är föreningen ständigt beroende av nya medlemmar. Lika viktigt är att dessa nya medlemmar känner sig välkomna i gemenskapen. I slutet av september sände vi ut en inbjudan till 50 nya medlemmar om en informationsträff. 27 personer anmälde sig och ytterligare några hade förhinder, men ville komma vid ett senare tillfälle. 

Från styrelsens sida hade vi två givande träffar och vi hoppas att de nya Vintergäckarna också hade utbyte av mötet och känner sig välkomna att detaga i föreningens verksamheter.