Trio Mediaeval sjunger i Hagakyrkan, fredag den 29 nov. kl. 19.00

"Aquilonis - en musikalisk resa från Island till Medelhavet via de skandinaviska och engelska kusterna". Musik med Mölnlyckeanknytning. Fri entré.