Svält i Sverige?

"Undernäring – den bortglömda folkhälsokrisen. Det finns i dag förmodligen minst 400 000 svenskar som ligger i riskzonen för undernäring. De finns i sina hem, på sjukhus och i äldreboenden. Vissa av dem kommer att dö av sin undernäring, andra kommer att behöva mer vård än vad som skulle vara nödvändigt och de allra flesta av dem har en lägre livskvalitet än vad de borde. Ändå är det väldigt tyst om dem. Undernäring är en dold epidemi, ett stort folkhälsoproblem som nästan ingen talar om".

Yngve Gustavsson har talat om undernäring (förutom felmedicinering) i flera år. 

Nutritionsnätverket i samarbete med SPF Seniorerna har tagit fram rapporten "Det undernärda Sverige" , varur ingressen är citerad.

I detta sammanhang har Vintergäckens KPR-representanter varit ute och studerat äldreboendet på Vegagatan, där man arbetat igenom mathållningen. Detta finns dokumenterat i Tre Stiftelsers:

Måltidsråd och 

Kost och Måltidspolicy

Detta är genomarbetade dokument, men de kräver också att man orkar leva upp till dem. Ett kontinuerligt enträget arbete.

I Socialstyrelsens enkät 2019, där personer med hemtjänst eller som bor på äldreboende fått svara på frågor om allt från vad det tycker om bemötandet från personalen till maten på boendet, är svaren för Härryda kommun sammanfattade i: Äldre nöjda med kommunens vård och omsorg.

KPR har en pågående dialog med Härryda kommun om mathållningen för äldre. Också med tanke på att det finns äldre som inte ingår i gruppen med hemtjänst eller som bor på äldreboende. KPR kommer att återkomma om detta.