Synpunkter Samrådshandling detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindebogården 1:95 i Säteriet

PRO och SPF i Härryda kommun har överlämnat "Synpunkter Samrådshandling detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindebogården 1:95 i Säteriet i Mölnlycke, Härryda kommun". Stötta KPR i detta viktiga arbete.