Pensionärsorganisationernas (PO) synpunkter till budget/plan 2020 - 2024

Studera PRO och SPF:s synpunkter enligt nedan. Speciellt bilaga 3 är en skakande läsning.