Föredrag hösten 2019

Höstens föredrag har tre angelägna ämnen. "Alla ska ha möjlighet att läsa!", "Är det svårt att vara konsument idag?", och "Hjärt/Lung-räddning (HLR) för alla". Läs mer under Aktiviteter/Föredrag.