Hållbara bostäder för seniorer

Slutkonferens för projekt DIABAHS - Dialog Bygg Hållbart för Seniorer. Konferensdokumentation 15 maj 2019.

Hållbara bostäder för seniorer – en samhällsfråga

Varför är det viktigt att bygga bostäder för seniorer? Idag lever vi allt längre och med längre bibehållen hälsa. Det faktum att vi blir äldre och äldre är en samhällsutmaning då färre ska försörja fler och behovet av exempelvis äldreomsorg ökar. När åldern och hälsan gör sig påmint blir en tillgänglig och användbar bostad allt viktigare och om bostäderna inte motsvarar de behov som äldre kan tänkas ha får det konsekvenser både på individ- och samhällelig nivå.

Den 15 maj höll projekt DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer) sin slutkonferens på temat dialoger kring hållbara bostäder för seniorer där preliminära resultat presenterades, goda exempel lyftes och internationella utblickar gjordes.

Läs hela rapporten här.