"… och statistik" eller åldersnoja, RÄTTELSE

I Härryda kommun bor 220 personer som fyllt 90 år. 43 av dessa är med i Vintergäcken.

  • GP 2019-01-15

Tack vare en uppmärksam läsare, tillika krögare på ett av våra stamlokus, måste vi krypa till korset och erkänna att det är inte mer än 20 % av kommunens 90+are, som är med i Vintergäcken. TACK!

På månadsmötet redogjorde Birgitta Jernström för KPR:s verksamhet.

BJ nämnde då att man vaskat efter uppgifter om hur befolkningen i kommunen kommer att utvecklas åldersmässigt i framtiden. Detta är viktig information för att i tid kunna planera olika boendeformer för äldre.

Ur statistiken kan man utläsa att det i kommunen finns ca 6 100 pensionärer.
Vi vet också att Vintergäcken har ca 810 medlemmar, dvs ca 13 % av kommunens pensionärer.

Man kan också utläsa att det i kommunen finns 220 personer över 90 år.
Av dessa är 43 personer medlemmar i Vintergäcken, dvs ca 20 % !

Tyvärr förtäljer inte statistiken varför Vintergäckens andel av de som fyllt 90 är så stor.

Gunnar Häggström vill gärna tolka det som att man får ett långt liv om man är med i Vintergäcken. Men då drar han sannolikt förhastade slutsatser. Jag vill hellre tro att ju äldre man blir, dess klokare blir man. Och då kommer man naturligtvis till slutsatsen att det är bra att vara med i Vintergäcken. Speciellt med tanke på att medlemsavgiften inte tär på pensionen sedan man fyllt 90 år.

Nåja, ingen av de förklaringarna kan göra anspråk på att vara den enda sanna tolkningen. Så det är upp till var och en att tolka statistiken på sitt sätt. Under alla omständigheter är det, som man säger, statistiskt säkerställt att 20 % av kommunens 90-åringar tillhör vår förening. Både anmärkningsvärt och roligt.

I detta sammanhang är det väl så intressant att se statistiken för åldersfördelningen inom Vintergäcken.

Då kan man bland annat konstatera att andelen unga pensionärer är stor. Och att det under den närmaste tioårsperioden finns goda möjligheter att gruppen 90+ skall växa till ordentligt.

I varje fall om man får tro på SR P4 Göteborg i dag:

Äldre mår bättre än någonsin.

Lyssna på inslaget.

Och orsaken, som jag gärna vill tro på:

"Sjuksköterskan Hanna Falk kan visa att de som kan använda internet upplever att de har bättre hälsa.

– Vi har sett att det finns ett klart samband mellan en bättre självskattad hälsa och internetanvändning".

Så uppmaningen blir: Använd internet, dator, I-pad och smarttelefoner mer. Tro inte på alla som hävdar att man blir isolerad, får ont i tummarna och blir dum av det.

Denna studie rimmar också med vad Professor Rolf Ekman påstod för några år sedan. Det är bra för hjärnan att Googla!

Bengt G Bengtsson