Berlinresa i höst, föredrag nu

Resekommittén planerar nu en resa till Berlin i höst. Som av en tillfällighet har vi också ett föredrag den 22 februari: "Berlin – kan vara värt en resa" -, några minnesbilder till inspiration. Gunnar Jernström berättar och visar bilder.

  • Bild från Wikipedia

Föredragen hålles i vår lokal Fabriksvägen 13 kl. Fredag kl. 13.15 Alltid anmälan.

22 februari. "Berlin – kan vara värt en resa" -, några minnesbilder till inspiration, Gunnar Jernström

Anmälan sker till Håkan Söderström. Tfn: 031-97 79 55, E-post: hakansod@gmail.com.