Översiktsplan för Härryda, aktualitetsprövning 2019. Kommundelsdialogerna hösten 2018

Kommunen har nu på sin hemsida en sammanställning av höstens kommundelsdialoger beträffande ny Översiktsplan. Fortfarande gäller att KPR vill ha in dina synpunkter på planen.