Nytt år - Nya bestämmelser

Från och med 1 januari 2020 kommer taket för bostadstillägg för pensionärer att höjas från 5.600 kronor till 7.000 kronor i månaden. Många pensionärer som idag är berättigade till bostadstillägg har inte sökt. Tag dig tid att titta igenom nedanstående sammanställning från SPF Skånedistriktet. Om det inte gäller dig, kanske det gäller någon i din närhet.