Hjärngympa, Bridge

Vi har två grupper som håller på med bridge. Dessutom spelar flera av våra medlemmar i andra bridgesammanhang, som i Finnsjögården eller Mölnlycke Kulturhus. Är du intresserad av att spela bridge? Läs mer nedan.

En typisk bridgeövning.

Anita/Mildred mot Ronny/Anders. "Hjärtern ser stark ut men man spelar sang. Kanske bra"

 

Magister Weine inleder dagen med teori. Britt-Marie, Lotta, Majvor och Anita i förgrunden.

 


Majvor/Gunilla mot Monika/Margot. Monika är spelförare i 4 hjärter. "Tre tappade stick redan, kanske går det"

 


Samma personer

 


"Anita har öppnat med en sang. Klövern ser stark ut"

 


Britt-Marie/Monica mot Agneta/Susanne. Kontrakt 2 spader.

 

                                  
Samma personer. "Kommer Britt-Marie att ta stick med sin fina klöver?"

 


Karin/Gun mot Lotta/Weine. "Kontraktet 2 spader ser ut att gå hem"

 


Samma personer. "Lotta får bara tappa ett stick till men har starka kort kvar. Det går säkerligen bra",  

Vi har två grupper "Hjärngympa Bridge"
Grupp 1: Gerd Hallin, 0705-88 02 93 Fabriken mån. 9.00-13.00 Startar 13 jan
Grupp 2: Monica Siverdal, 0768-17 30 74 Fabriken tors. 9.00-13.00 Startar 9 jan

 

Av och till kan grupperna behöva kompletteras. Är du intressserad av att vara med, så tala med Gerd eller Monica, så kan det kanske finnas möjligheter, beroende på tidigare bridgeerfarenhet.

Bildtexter: Håkan Söderström

Bilder: Ove Sjöstrand

Redigering: Bengt G Bengtsson