2019-04-05, Ostindiefararen Götheborg

Vi fick en mycket initierad beskrivning av tiden för händelserna i slutet av 1700-talet samt för den sentida vrakletningen och byggandet av kopian av Götheborg. Ett något vemodigt besök på ett "vingklippt" fartyg, som egentligen skulle trotsa havets vågor i stället för att ligga permanent förtöjd.

  • Bild från https://www.soic.se/

Drygt 20 "Vintergäckar" hade sökt sig ut till Norra Älvstranden för att bli uppdaterade om Ostindiefararen Götheborg.

 

Cecilia Bothorp gav oss en engagerad inblick i kraven för att kunna mönstra ombord som jungman. Att klättra upp i masten och ut på rårna var en del i detta.

Hon berättade naturligtvis också om originalskeppets historia likväl som kopians. I sig ett mästerstycke i enusiasm och volontärarbete.

Se den intressanta filmen om hur byggandet gick till:  Del 1   Del 2   Del 3

 

 

Hon berättade om livet ombord under resan till Kina och övriga turer.  

Det personliga utrymmet kunde nog även på detta fartyg upplevas något begränsat. Här i den del som babordsvakten om 20 personer skulle sova.

             

Mer information finns på  SOIC:s hemsida.

Efter rundvandringen fick vi en underbar fiskgryta.

            

 

Så tack till gruppen som ordnar våra utflykter för ännu ett intressant besöksmål.

           

 

Text och bild: Bengt G Bengtsson