Dina förmåner som SPF-medlem

Nyhetsbrev april 2019 ger tips om solpaneler, båtsäsongen, IT-säkerhet, mobiltelefoni och olycksfallsförsäkring. Kolla vidare nedan om nya och gamla förmåner. Men kom ihåg att den viktigaste medlemsförmånen är att få delta i föreningens kurser, månadsmöten, studiebesök och utflykter, resor, föreläsningar, konserter och övriga evenemang. Eller rent av som funktionär i föreningen. Detta är hälsovård.

Nyhetsbrev april 2019.

Läs mer om dina förmåner under fliken Om föreningen/Medlemsförmåner

Men kom ihåg att den viktigaste medlemsförmånen är att få delta i föreningens kurser, månadsmöten, studiebesök och utflykter, resor, föreläsningar, konserter och övriga evenemang. Eller rent av som funktionär i föreningen. Detta är hälsovård.