Agenda 2030. "På väg mot hållbarhet". Torsdag den 9 maj.

Kom och lyssna på Kerstin Söderström från Svenska FN-förbundet och satsningen Globala Sverige: ---Information, tips och inspiration om vad var och en kan göra – som privatperson, organisation eller företag.