2019-04-25. Månadsmöte med "Låt din hjärna blomma"

Emilia Karlsson presenterade 10 levnadsregler för hur vi skall få våra hjärnor att blomma. Mest förtröstansfullt var att med fysisk träning kan man skapa nya celler. Att ha positiva tankar är också bra. Men inte så lätt alltid, eftersom hjärnan sedan miljoner år är van vid att ha negativa tankar för att klara livhanken. Att träffa medmänniskor med ett leende kan hjälpa på traven. Detta får jag som bonus här i Vintergäcken.

  • Ett gott skratt förlänger livet

87 medlemmar hade checkat in för månadsmötet. 

Håka Söderström berättade om SPF:s organisation, välkomnade nya medlemmar extra och förrättade dragning i kaffelotteriet. Tore Fredriksson hade den goda smaken att dra sitt eget lottnummer, till stor glädje för publiken. 

Han berättade också att för den som enligt dagens tema gillar ett skratt så finns det platser till föredraget den 17 maj, med Sven Östberg.

Barbro Månsson förklarade att de flesta cirklar rullar vidare år från år med full anslutning. Inte bara vinkunskapscirklarna. Hon presenterade några förslag på nya kurser som kan startas om det föreligger tillräckligt intresse. Listor ligger utlagda och förslagen finns på hemsidan.

Britt-Marie Boisen förmedlade att det finns några platser kvar till " Skandalernas Boulevard" och "Botaniska trädgården". Till "Råda Säteri trädgård, guidad tur" den 26 juni, krävs ytterligare några anmälningar för att den skall bli av. Läs mer.

Jan-Erik Johansson meddelade att det finns 4 platser kvar till fredagens konstresa. Den intressanta resan i Älvdalen den 24 maj finns ytterligare 22 platser. Thomas Touring kör en resa till Kärradal för att lyssna på Tommy Körberg den 4 juli. Mer info kommer. En resa till IKEA den 13 september planeras. Mer info kommer.

Birgitta Jernström berättade om arbetet med kommunen inom KPR. Och sammanfattade i fem punkter.

  • Tillgänglighetsanpassad badplats kommer att ordnas.
  • Färdtjänsten övergår till Västtrafik den 17 juni. Berörda kommer att meddelas av kommunen.
  • Biståndsregler, som är för stränga, är under utredning. Inget lagförslag väntas förrän 2020.
  • KPR:s svar på budgetförutsättningarna kommer att lämnas inom kort.
  • Agenda 2030 presenteras   den 9 maj på Råda Rum och Kulturhuset.

Leif Allvin pushade för 35-årsjubileet den 11 maj. Och efterlyste  (fri-)villiga funktionärer till evenemanget.

Så var det dags för Emilia Carlson att presentera hur vi skall få vår hjärna att blomma.

Här ses hon med en hjärncell i handen framför de tio budorden.

Läs mer om dessa på 10 goda vanor.

Mest förtröstansfullt var att med fysisk träning kan man skapa nya celler. Se videon i Träna för din hjärna.

Att ha positiva tankar är inte så lätt alltid, eftersom hjärnan sedan miljoner år är van vid att ha negativa tankar för att klara livhanken. Att träffa medmänniskor med ett leende kan hjälpa på traven. Detta får jag som bonus här i Vintergäcken.

Så som avslutning får det bli en gammal bekant:

Två kanibaler:
– Får det lova att vara ett huvud till?
– Ja, hjärna!

Text och bild Bengt G Bengtsson