Besöket på Hôtel Eggers, torsdag 17 januari är fulltecknat. Dubblering den 23 januari

Vi har fått ytterligare ett besök på Hôtel Eggers onsdagen den 23 januari. I och med detta så kan alla anmälda deltagare få plats. Alla som inte fått bekräftelse tidigare får alltså plats den 23/1. Se mer nedan.

  • Bild från Wikipedia