Budget 2019- 2023

Pensionärsorganisationernas (PO) synpunkter på Majoritetens förslag till budget som antogs i juni 2018 och förvaltningens förslag till budget/plan 2019-2023

"Vid genomläsning av ovanstående dokument finner vi lite gehör för våra synpunkter i förvaltningens förslag. Har man i förvaltningen tagit hänsyn till vidhängande skrivelse från KPR?"

Läs hela inlägget.