18 10 26 Sorgbearbetning, Josefin Haraldsson

Detta var det första mötet i en ny aktivitet med föredrag där vi lyssnar i en lite mindre grupp. Vi var knappt 20 personer och det ger möjlighet till en dialog med föredragshållaren, vilket också blev fallet denna fredag eftermiddag.

Gunnar Jernström:

Sorgbearbetning, ett föredrag av Josefin Haraldsson, 26 oktober 2018

 

Nej, tiden läker inte alla sår efter en förlust av någon eller något som varit oss viktigt i livet.

Josefin Haraldsson fick själv anledning att reflektera över detta i samband med sin mors sjukdom och bortgång för flera år sedan och kom med tiden att utbilda sig som handledare i sorgbearbetning.

Sorg är en naturlig och normal känslomässig reaktion på en förlust av något slag. En förlust av ett välkänt livsmönster. Saknad efter en kär nära, genom dödsfall eller en sjukdom utan återvändo. En saknad som vi nog alla upplevt på ett eller annat sätt och funnit att den vi vill berätta något för inte längre finns där. Förlusterna kan vara av många olika slag, separation, förlust av en identitet när man går i pension, när barnen flyttar hemifrån och många andra sätt också. Livet tar helt enkelt en annan väg.

Josefin beskrev ett antal sätt att känslomässigt läka en förlust och även hur vi möter dem vi har kring oss när de har drabbats av en sorg. Hon är verksam i sitt företag AB Genuin och finns i Mölnlycke.

Detta var det första mötet i en ny aktivitet med föredrag där vi lyssnar i en lite mindre grupp. Vi var knappt 20 personer denna fredag och det ger möjlighet till en dialog med föredragshållaren, vilket också blev fallet denna fredag eftermiddag.

För dem som vill läsa lite mer i ämnet sorgbearbetning finns en intressant artikel av Karin Thunberg i lördagsnumret (27/10) av Svenska Dagbladet. Mycket intressant!

Gunnar Jernström

Läs mer om Josefin Haraldsson och GENUIN