Julbord på Bolåsa Värdshus, torsdag den 6 december

Siv Hallberg hälsar: Julbordet är FULLTECKNAT. Vid anmälan hamnar man på reservlista. Återbud är inte otroliga. Se mer nedan.

  • Luciatåg/kör, från Hulebäcksgymnasiet, Bolåsa dec 2017.

Anmälan: till Siv Hallberg siv.hberg@gmail.com tel. 031-88 22 11

Kostnad: 275 kr + för starkare drycker, betalas på plats.

Tid: Kom mellan kl 13 och 13.30. 

Underhållning: I samband med Jullbordet, kommer ett stort och musikaliskt välklingande Luciatåg från Hulebäcksgymnasiets estetlinje till oss.

Förra året njöt vi av dess fem- stämmiga körsång och vi gläds över att de återkommer.

Från julbordet 2017 Claes Green: 

"De duktiga ungdomarna, ett 20-tal till antalet, framförde kända och "okända" låtar på ett mestadels helt nytt sätt. Roliga arrangemang och fyndiga revideringar av vissa texter gav många sus och skratt i salen. Speciellt skapade texten på Staffan Stalledräng, påtagligt samhällssatirisk, stor munterhet bland åhörarna."