Medlemskort 2018

Medlemskortet för 2018 sitter inhäftat i tidningen Senioren som distribueras i dagarna. Se till att dra ut och spara det.

Fjolårets bild, men samma procedur.