Pensionärsorganisationernas (PO) synpunkter till budget 2019-2023

Föreningens representanter i KPR gör tillsammans med representanter för andra pensionärsföreningar i kommunen ett ihärdigt arbete för att tillvarata våra intressen. Stötta dem genom att läsa deras synpunkter till budget 2019-2023, och påverka där du kan.