Besök på "Gränsland" den 21 mars 2018

Det var en grupp tacksamma och nöjda Vintergäckare som tackade Lena Forsberg för att vi fått ta del av denna mycket tänkvärda utställning (som enbart visas efter bokning), skriver Claes Green nedan

Lärorikt och tänkvärt besök på utställningen "Gränsland"

Vi var 25 förväntansfulla "Vintergäckare" som samlades vid Krokslättkyrkan onsdagen den 21 mars. Kyrkan är inte längre någon kyrka utan fungerar numera som utställningslokal för just utställningen Gränsland, som visade sig vara en helt fantastisk samling tablåer med motiv från i huvudsak Gamla Testamentet. Varje tablå består av ett större eller mindre antal dockor (ca 20 cm stora) som i en komplett uppbyggd miljö med massvis med detaljer beskriver en särskild händelse i den bibliska historien. Bakgrunden till tablån är ett fotografi som tagits på den plats där tablån utspelar sig.

              

 

Förutom att själva utställningen är en magnifik uppvisning av ett förnämligt konsthantverk (utställningen var tidigare under en längre tid uppställd på Röhska muséet), så är den ett strålande exempel på hur man kan arbeta för en förståelse över religionsgränserna. Varje tablå motsvarar alltså ett avsnitt ur gamla testamentet, men precis samma text finns också omnämnd i de judiska Torarullarna och den islamska Koranen, då denna religionshistoriska del ju är densamma för kristna, judar och muslimer.

             

Vi togs emot av utställningens skapare, Lena Forsberg, som under en inledande fikastund på ett inspirerande sätt berättade om sig själv och utställningens tillkomst. Lena, som alltifrån sin ungdom varit intresserad av religionshistoria, har bl.a. studerat religionsdialog såväl i Israel som i Egypten och Jordanien. Hon har gjort studieresor till dessa länder där hon också besökt och fotograferat de aktuella platserna för att de uppbyggda miljöerna skulle bli så autentiska som möjligt.

Vi fortsatte sedan upp till själva utställningslokalen i våningen ovanför, där Lena på ett insiktsfullt sätt berättade om varje tablå. Många av oss fick en aha-upplevelse genom ett igenkännande, då väl de allra flesta av oss, kanske i skolan eller i konfirmations-undervisningen tagit del av just dessa händelser. Vad vi på den tiden inte var så medvetna om var just detta faktum att samma händelser får också judar och muslimer ta dela av i sin religionshistoria.

            

Och det är detta som jag tycker är pudelns kärna med denna utställning (som också i stor utsträckning besöks av judiska och muslimska trosbekännare). Vi har ju alla samma religionshistoriska bakgrund. Varför skall det då vara så svårt att hålla sams på vår jord?
Med tanke på de konflikter som finns där dessa tre religioner är inblandade, tror jag att arbetet för förståelse över religionsgränserna är mycket angeläget. Och man behöver inte vara troende för att ha förståelse för detta. Det är lika mycket en kulturhistorisk angelägenhet.

Det var en grupp tacksamma och nöjda Vintergäckare som tackade Lena Forsberg för att vi fått ta del av denna mycket tänkvärda utställning (som enbart visas efter bokning).

Claes Green

 

Se alla bilder på Google Foto, länk:  https://photos.app.goo.gl/4WzkflNuNufPJmBp1