Frågor till de politiska partierna i Härryda kommun

Boendefrågan ligger högst i den enkät som KPR (Pensionärsorganisationerna i Härryda Kommun) har enats om. Svar emotses senast 2018-01-31. Bearbetning och presentation av svaren sker under våren.