Multilens 20/2 och 27/3

"Vi tackar för att vi fick göra detta intressanta och lärorika besök hos Multilens", skriver Sven Persson nedan. Vi fick se en produktion av hjälpmedel för personer med olika grad av synnedsättning. Men också hjälpmedel aktuella för oss alla. Läs Sven Perssons text från första besöket och se Ove Sjöstrands bilder från andra besöket.

  • Bolagets Vd Mats Porsö inledde vårt besök med en information om verksamheten.

Sven Persson:

Besök på Multilens den 20 februari 2018.

Idag besöktes vårt Mölnlyckeföretag Multilens av 25 medlemmar i Vintergäcken. Många av oss ser ju företagets trevliga byggnand när vi åker förbi på väg upp emot Benarebyhållet, så vi var mycket intresserade av att få veta mer om företaget och verksamheten.

Multilens startades 1983 av Lars Hellström och ägs idag av sönerna Björn, Martin och Ola, som alla arbetar i företaget.
Multilens är ett optikföretag som utvecklar och tillverkar optik för speciella behov, som normal optik inte kan tillfredsställa.
Visionen är att skapa optiska lösningar med bästa tänkbara funktion. Bolagets Vd Mats Porsö inledde vårt besök med en information om verksamheten, som under alla år sedan starten vuxit och fortsätter en framgångsrik utveckling. Man räknar med att den nuvarande byggnaden snart måste utökas, men han anser att Multilens är ett Mölnlyckeföretag och skall så förbli.

Förutom försäljningen i vårt land sker export till 40 olika länder.
Man har idag 70 anställda och omsätter 85 mkr.

Vi delades efter denna genomgång upp i mindre grupper för en rundvandring och närmare information om verksamheten. Vi fick se de mycket imponerande tillverkningsprocesserna av linser, glas osv. Slutligen fick vi se och prova de olika glsögonprodukter man visar i utställningsrummet.

Vi tackar för att vi fick göra detta intressanta och lärorika besök hos Multilens.

Sven Persson

 

En produkt som kan vara av nytta för envar är glasen för mörkerkörning.

(Länk)  Dämpa risken att bli bländad  

 

Besök på Multilens den 27 mars 2018.

Se Ove Sjöstrands bilder som belyser den högteknologiska arbetsmiljön.

.

.

.