Dan Eliasson: "Hjälp oss, hjälp oss"

Vid en snabb koll i matrikeln finner vi att 315 av föreningens 820 medlemmar inte har anmält någon e-mejladress. Hjälp oss att komplettera matrikeln enligt steg 1 nedan.

Eftersom det inte är praktiskt möjligt att distribuera pappersinformation mer än varje halvår, måste vi lita till att e-mejl och information på hemsidan når våra medlemmar dessemellan. Vi vill nu ha hjälp att uppdatera matrikeln så att alla som verkligen har en e-mejladress också finns med där. I samma andetag, uppdatera också mobiltelefonnummer. SMS- meddelande kan  också komma till användning för information.

 

Steg 1

Snälla,  "Hjälp oss, hjälp oss" så att vi får matrikeln komplett.

Även om Din e-mejladress finns med, kolla gärna om din vän eller väninnas e-mejl finns med i matrikeln och komplettera om så inte är fallet. 

För hushåll med två personer känns det ofta praktiskt att använda en e-mejladress. Anmäl då samma adress för båda.  

Och oavsett e-mejl adress eller inte, komplettera också matrikeln med mobilnumret. 

 

Steg 2, 3, 4...

När vi kompletterat matrikeln med alla som verkligen har, eller kan nås av e-mejl och/eller SMS, är det dags att fundera på hur vi skall nå de som inte har eller använder dator eller smartphone. Men det blir nästa pilsner.