Upphävande av begränsningsregel för bostadshyror i särskilda boendeformer...

... låter det lite kryptiskt i Härryda Kommuns utredning för att kunna ta ut högre hyra för samhällets svagaste hyresgäster. PRO och SPF i Härryda kommun har lämnat ett skarpt svar till kommunen med lydelsen: …"Att nu vältra över en miljon i kommunens budget på våra svagaste motsätter vi oss med det bestämdaste...". Läs mer nedan.