Bokonferens 20 november 2018, Kungälv

Konferensen bjöd på flera intressanta och viktiga inslag.