RIKTLINJER FÖR BISTÅND

Här finner du Härryda Kommuns nya riktlinjer för bistånd för oss äldre, fastställda av kommunstyrelsen 2016-11-21, § 347 . Angelägen läsning för oss alla.