Månadsmöte den 7 september

Vi fick massor av information om våra aktiviteter och om RedFox Innebandy. Samt musikunderhållning, dans och kaffe.

  • Senior Music Band

Information

-"The same procedure as last year, Miss Sophie?", -"The same procedure as every year, James"

Skulle man kunna travestera, när Gunnar Häggström startade höstens första månadsmöte.

Och ändå är det väldigt fel, då det bland de gamla invanda kurserna är fullt med nyheter på alla fronter. Nya kurser, spännande utflykter, resor och teaterföreställningar.

Gunnar Häggström hälsade som vanligt alla de 135 personer som hade mött upp på Råda Rum, välkomna, med ett särskilt välkomnande av alla nya medlemmar. GH påminde om miniprogram, reklamblad för batterier, bioprogram och om Livskraften.

Extra viktigt är att var och en meddelar ändrade telefon, mejl och adressuppgifter för att den nya matrikeln skall kunna bli bra.

Den nya lagen om Framtidsfullmakt har trätt i kraft och mer ingående information om denna kommer på Årsmöte 2018.

Birgitta Loftäng informerade om den nya kursen i Squaredans torsdagar 10-12 i kulturhuset. Hon lovade dessutom ut att änglar skulle finnas tillhands för att lotsa genom dansen.

I höst planeras det för två ytterligare bridgekurser (En för nybörjare och en för "invigda").

GH efterlyste studiecirkelledare, "som inte behövde kunde någonting". Förutom möjligen ledaren för bridgen, där det var en klar fördel med betydande kunskap om bridge.

GH uppmanade också de närvarande att svara "JA", när valberedningen hör av sig.

Claes Green redogorde för höstens Studiebesök och utflykter. Många av arragemangen är fulltecknade, men prova gärna att ställa upp er på kölista, då det kan komma återbud. OCH ANMÄL ÅTERBUD I GOD TID SÅ ATT DE VÄNTANDE KAN BEREDAS PLATS.

Jan-Erik Johansson påminde om Spelman på taket, i Malmö, två platser kvar och Falkenbergsrevyn den 2 februari 2018. 

Som långresa till våren ställdes åhörarna inför valet Prag och St.Petersburg. Det lät som om St. Petersburg lät mest intressant. (Vid efterföljande diskussion visade sig alternativet med buss/färja som mest attraktivt). Resekommittén jobbar vidare med detta.

Leif Allvin erbjöd en Krogshow på Nya Älvsborgs fästning den 28 oktober.

Ulla Nordström redogjorde för teaterutbudet. 

Birgitta Jernström redogjorde för Arbetet i KPR. 

  • Två möten om bostäder för äldre har hållits sedan senast.
  • Remiss på Detaljplan för idrottsvägen har resulterat i en "Centrumstudie", som snart är klar, varefter beslut skall tas.
  • Ett annat önskemål är ett Hospice typ Bräcke Östergård, i Wallenstams nya område vid Fabriken.
  • Närhälsan testar en mobil enhet för hembesök. Ett försök som bör permanentas.
  • Kommunen har IT-caffé, där du kan lära dig mer om surfplattor, datorer och annan IT. Platser: Hindås, Landvetter och Mölnlycke. Utnyttja den kostnadsfria hjälpen.
  • KPR och kommunen hoppas mycket dpå digitaliserade larm. Mer info kommer.
  • "Historien med 90-åringarna" har backats tillbaka, mer info kommer.

Birgitta Jernströms redogörelse fick berättigade applåder.

I några år har SPF Vintergäcken samverkat med Pixbo Innebandy. Klubbchef Fredrik Edendahl  redogjorde för hur vi skulle kunna utöka detta samarbete till bådas gagn.  

Så var det dags för underhållning.

Marianne Friman sätter agendan för dagens uppsluppna stämning redan vid presentationen av musikanterna.

Det blev till slut dans efter moget övervägande.

.

Gunnar Järnström var en av de som var skeptisk i början, men under denna dansen hann han med att avverka två danspartners samma dans.

.

Bertil Rydström visade att hade färdigheter även på andra sidan dragspelet.

.
Ett gott skratt blev det, men ingen dans.

.
Kan det vara en fråga om mobiltelefoner till föreningens expert i ämnet

.

Efter all information, musik och dans, smakade det bra med kaffe.

 .

För musiken svarade Bengt-Ove Gunnarsson.

 .

Och Jan Freiholtz

 .

Bilder och bidtext: Ove Sjöstrand

Text: Bengt G Bengtsson