Tre gånger fler dör i fallolyckor än i trafiken.

Många av dessa är äldre personer. Yngve Gustavsson ger lite handgripliga tips i "Säkerhet i vardagen - Tips och råd på äldre dar!"

Videon publicerades av MSB den 3 sep. 2012, men den är fortfarande aktuell.