Månadsmöte den 2 november

"Föredraget om Nordkorea var inte bara rätt i tid, det var föredömligt presenterat. Strukturerat, logiskt och tydligt." (Gunnar Jernström). Läs också Lennart J Lundqvist:s referat nedan.

 • Nordkorea – ett land där det kalla kriget ännu pågår
 • Släkten Kim har odlat en stark personkult med rötter ända bort i konfucianismen.
 • Den som en gång klassats som illojal drar med sig släkten i en mardröm av utstötning och vistelse i fångläger, som kan vara i generationer.
 • Självförsvarskapaciteten måste ökas, om så på bekostnad av levnadsvillkoren för befolkningen i övrigt.
 • En återförening Nord-Syd enligt detta vackra monument står inte för dörren.
 • Nordkorea – ett land där det kalla kriget ännu pågår
 • Släkten Kim har odlat en stark personkult med rötter ända bort i konfucianismen.
 • Den som en gång klassats som illojal drar med sig släkten i en mardröm av utstötning och vistelse i fångläger, som kan vara i generationer.
 • Självförsvarskapaciteten måste ökas, om så på bekostnad av levnadsvillkoren för befolkningen i övrigt.
 • En återförening Nord-Syd enligt detta vackra monument står inte för dörren.

Information

 • 129 medlemmar hade mött upp.
 • Influensavaccinering startar den 7 november.
 • Fortfarande inte klart med lokal för månadsmöten 2018. Strävan är att hålla avgiften för mötet på max 60 kr.
 • Månadsmötet den 7 december blir i form av julbord på Bolåsa. Kostnad 250 kr. några platser kvar. Anmälan till Gunvor Karlsson tel 0301-300 07.
 • Boulhallen kan bli tillgänglig den 1 december.
 • Studiebesöket på Tillskärarakademin är fulltalgt. Det kan löna sig att ställa sig på kölistan.
 • Till Luciafirande på Finnsjögården finns fortfarande några platser.
 • Resan till Falkenbergsrevyn är fulltecknad med kölista.
 • Resan till St Petersburg i maj 2018 har 10 platser kvar.
 • KPR har haft intensivt utbyte med kommunen och det senaste finns presenterat under KPR.

Så var det dags för föredrag av Nordkoreakännaren Per Lundqvist

Referat av Lennart J Lundqvist (ej släkt med föredragshållaren).

 

Nordkorea – ett land där det kalla kriget ännu pågår

Pär Lundqvist gav en fascinerande men också skrämmande bild av det slutna landet Nordkorea och dess utveckling efter den koreanska halvöns uppdelning i Nord och Syd efter andra världskriget.

Två saker är särskilt utmärkande för landet, nämligen personkulten och upplevelsen av att vara en hotad nation. Personkulten grundas bl.a. på den benhårda uppdelningen enligt "Songbun" i tre lager, de lojala, de vacklande och de fientliga. Uppdelningen följer familjeband, och den som en gång klassats som illojal drar med sig släkten i en mardröm av utstötning och vistelse i fångläger, som kan vara i tre eller ännu fler generationer.

Släkten Kim har odlat en stark personkult med rötter ända bort i konfucianismen. Den "Store Ledaren" Kim Il Sung och hans ättlingar betraktas som ofelbara och gudomliga. Familjens makt och hegemoni säkras genom propaganda och legender där ledarens fantastiska egenskaper prisas. En framträdande plats har det heliga berget Paektu, som enligt koreansk mytologi var födelseplats för den förste koreanske kejsaren, vars far var "Himmelens Son". Kim Il Sung – som trots sin död 1994 förblir landets "evige" president - byggde vidare på detta och skapade myten att sonen Kim Jong Il föddes på just detta berg.

Tanken att Nordkorea är en hotad nation medför att ledarskapet måste visa kraft att försvara landet. Det ledde först till att Kim Il Sung formulerade en egen väg till det socialistiska paradiset, nämligen "Juche", som närmast kan tolkas som självtillit. Landet måste sträva efter att bli självförsörjande ekonomiskt och kunskapsmässigt. Under Kim Jong Il – och under trycket från Nordkoreas ökande isolering från Ryssland - utvecklades idén om "Songun", som innebär "försvaret främst". Självförsvarskapaciteten måste ökas, om så på bekostnad av levnadsvillkoren för befolkningen i övrigt. Under Nuvarande ledaren Kim Jong Un – sonson till Kim Il Sung - har Nordkorea utvecklats till en kärnvapenmakt med kapacitet att slå mot såväl grannen i söder som mot Japan och t.o.m. USA.

Pär Lundqvist avslutade med några reflektioner kring frågan om de båda koreanska staterna kan återförenas. Han tror inte på någon snar förändring. Nordkorea skulle förlora "allt", och Sydkorea "vill inte". Till detta kommer att varken Kina, Ryssland eller Japan är särskilt tilltalade av tanken på ett återförenat och starkt Korea i sin närhet.

Per Lundqvist vid en "svenskägd" bil.