Nytt medlemskort

Förbundet skickar ut medlemskort för 2017 till alla medlemmar i nummer två av Senioren som börjar gå ut till medlemmarna den 1 mars. Se länk till "fråga-svar" dokument med information om det nya medlemskortet, nedan.