Månadsmöte den 2 mars, med Rådakören

På månadsmötet fick vi information, chans att vinna på lotteriet samt lyssna till Rådakörens avskedsföreställning, med anledning av att Eskil Björnegård efter respektingivande 44 år med kören, drar sig tillbaka.

  • Eskil Björnegård