Remiss Idrottsvägen

PRO och SPF har i samråd lämnat följande synpunkter efter granskning av förslag till detaljplan för Hulebäck 1:116 m. fl. IDROTTSVÄGEN i Mölnlycke i Härryda kommun.

"Med tanke på det utmärkta läget intill Mölnlycke centrum torde ingen tidigare detaljplan så väl motsvara kraven på placering av ett trygghetsboende som Idrottsvägen. Flera av de funktioner som visades i Majviken finns i direkt närhet till Idrottsvägen. Då vi nu finner begreppet trygghetsboenden i kommunens styrdokument återstår att förverkliga byggnationen. Det är mot bakgrund av våra ovanstående skrivelser som vi nu helst ser att helst minst 40 % av de 250 planerade lägenheterna blir sk trygghetsboenden Lägenheterna bör vara av varierande storlek inte endast ettor och tvåor utan också några treor och fyror."

 

Läs hela remissen.