Livskraften 2017 (Härryda kommun)

En samlingsplats och en plattform för hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter. Livskraften marknadsför hälsofrämjande aktiviteter genom exempelvis denna broschyr, på harryda.se/livskraften och på Facebook