Besök på Rådhuset den 14/2

Göteborg har ett par arkitektoniska mästerverk, det kanske mest beundrade internationellt av dem är tillbyggnaden av rådhuset vid Gustav Adolfs torg,