SPF-föreningsguide lanserad

Vintergäcken har ett eget avsnitt i Guiden, som är avsedd att underlätta för styrelseledamöter och verksamhetsansvariga i föreningen att sätta sig in i vad SPF Seniorerna är och ge kunskap om hur föreningen kan förvaltas och utvecklas.

  • Vintergäcken-modellen

Läs hela avsnittet på sidan 21 (oslagbart) i SPF Seniorernas föreningsguide.

Det är ju roligt att tillhöra en förening som röner sådan uppmärksamhet. Men ännu roligare är att ha så många engagerade medlemmar som vänner. 

Förenigens verksamhet står och faller med enggemanget hos alla funktionärer i de olika kommittéerna/grupperna. 

Eller är det kanske beroende av alla medlemmar som kommer på möten, studiebesök, utflykter, resor, konserter?

Hur som helst - bakom alltihopa har vi en ordförande som med sin lågmälda framtoning arbetar efter devisen "Verka utan att synas".

Ja, det är till Gunnar Häggström vi skall framföra vårt tack för att vi tillhör en välskött förening.

Och då skall vi inte heller glömma Marja, som backar Gunnar i sitt engagemang.

PS

Gunnar Häggström lämnade vid årsmötet 2019-02-21 över ordförandeskapet till Håkan Söderström.

DS