Månadsmöte den 6 april, med Olle Niklasson

Med yviga gester och stor kunskap beskrev Olle Niklasson den intressanta utvecklingen för de världsunika "Landshövdingehusen" från mitten av 1800-talet fram till slutet av 1930-talet.