Studiebesök 2023

Kvar av programmet återstår besöket på Wendelsbergs folkhögskola.
Övriga mycket intressanta studiebesök under hösten kommer att presenteras i Augusti. "Stay tuned".

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )