Månadsmöten våren 2021

Uppdaterades: 14 januari 2021

Månadsmöten kommer att hållas på angivna tider. Om vi inte kan träffas fysiskt, så kommer vi att hålla mötena "digitalt". De artister och gäster som är villiga till att framträda "digitalt" kommer att göra så.

Torsdag 21 januari kl 15.30, streamat

Johan Sundeen: Historisk föreläsning. Läs mer...

Torsdag den 18 februari, kl. 15.30, streamat

Charlotte Falk IT säkerhet.

Torsdag den 18 mars, kl. 15.30, IRL/VR?

Niklas Carlsson Musikquiss.

Torsdag den 15 april, kl. 15.30, IRL/VR?

Sture Blomberg, läkare som opererar gomspalt SMILE.

I samband med föredraget uppmanas medlemmarna att bidra med pengar till organisationen SMILE.

Torsdag den 20 maj, kl. 15.30, IRL/VR?

Martin Bagge och David Anthin " Evert Taube i Provence".

Torsdag den 10 juni, kl. 15.30, Finnsjögården

SwingartZ Sommaravslutning med svängom och allsång vid Finnsjön, Sjövalla. Gage: Gratis fika.

Deltagare köper fika av Sjövalla- ingen medhavd kaffekorg!

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )

Publicerades: 22 oktober 2016 Uppdaterades: 14 januari 2021