Månadsmöten

Normalt har vi månadsmöten i Hulebäcksgymnasiet eller i kulturhuset i Mölnlycke. Start kl 15.30. Normalt 60 kr inklusive fika.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )