Styrelse 2021

Ny styrelse för 2021 har valts på årsmötet.

Ordförande

Håkan Söderström

Tfn: 0725-77 96 56

E-post: hakansod@gmail.com

Vice ordförande

Jan-Erik Johansson

Tfn: 0705-68 26 30

E-post: johansson.janerik@gmail.com

 

Sekreterare, studiebesök

Britt-Marie Boisen

Tfn: 0731-57 52 40

E-post: bmboisen@gmail.com

 

Kassör, register, kursverksamhet

Barbro Månsson

Tfn: 0701-88 65 25

E-post: barbroe.mansson@gmail.com

Ledamot, webbredaktör

Bengt G Bengtsson

Tfn: 0739-47 27 70

E-post: bengt.g.bengtsson@gmail.com

Ledamot, KPR

Agneta Ehrenborg

Tfn: 0708 - 38 28 27 

E-post: agneta@ehrenborg.org

 

 

 

Ledamot, resor

Anders Hultin

Tfn: 0705-373347

E-post: anders.b.hultin@gmail.com

Ledamot, program

Britten Sollinger

Tfn: 0737-88 66 04

E-post: bsbriger@gmail.com

   Se Kommittéer för arbetsuppgifter