Styrelse 2019

Uppdaterades: 24 oktober 2019

Ny styrelse för 2019 har valts på årsmötet. Gunnar Häggström har ersatts av Håkan Söderström som ordförande. Leif Allvin har tillkommit i styrelsen.

Ordförande

Håkan Söderström

Tfn: 0725-77 96 56

E-post: hakansod@gmail.com

Vice ordförande, resor

Jan-Erik Johansson

Tfn: 0705-68 26 30

E-post: johansson.janerik@gmail.com

 

Sekreterare, studiebesök

Britt-Marie Boisen

Tfn: 0731-57 52 40

E-post: bmboisen@gmail.com

 

Kassör, register, kursverksamhet

Barbro Månsson

Tfn: 0701-88 65 25

E-post: barbroe.mansson@gmail.com

Ledamot, evenemang, program

Leif Allvin

Tfn: 0760-45 86 07

E-post: leif.allvin@telia.com

Ledamot, webbredaktör

Bengt G Bengtsson

Tfn: 0739-47 27 70

E-post: bengt.g.bengtsson@gmail.com

Ledamot, KPR

Birgitta Jernström

Tfn: 031-88 44 19

E-post: gb.jernstrom@telia.com

Ledamot, kursverksamhet

Lage Johannesson

Tfn: 031-88 09 10

E-post: lage.johannesson@telia.com

Ledamot, program

Britten Sollinger

Tfn: 0737-88 66 04

E-post: bsbriger@gmail.com

   Se Kommittéer för arbetsuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerades: 17 februari 2017 Uppdaterades: 24 oktober 2019