Stralsund

Påminnelse om Julmarknadsresa

Påminner om resan till Stralsund och gör tillägget att vid hemkomst kör bussen till Pinan. (bra för dem som gjort inköp på Bordershop)