Trivselgruppen

Uppdaterades: 18 november 2020

Trivselkvällar där alla pensionärer är välkomna har vi normalt anordnat två gånger om året i Trivselgruppens regi.

Tyvärr ställde Covid-19 pandedmin till det under 2020. Vi tvingades ställa in arrangemangen både i Bullaregården och i Kville Bygdegård. I stället genomförde vi under september en tvådagars musik- och sångupplevelse utanför våra sex äldreboenden i kommunen med artistparet Daga och Rolf från Kungälv.

Allt fungerade perfekt under vår ordförande i Trivselgruppen, Bertil Geddas ledning med transporter, käk, vila, samtal etc. Till och med vädret fixade Bertil.

Jag vart rörd av att se den omtanke som personalen visade sina brukare. För mig känns det tryggt för inom en framtid blir man väl brukare själv.

På förslag av Bertil har vi organiserat om i Trivselgruppen. För det mesta har gruppen bestått av ledamöter från Tanumsbygden, Kvillebygden och undertecknad från Tanumskusten.

Vi försöker nu att få med kommunens samtliga pensionärsföreningar i verksamheten. En konstituerande stämma hölls i oktober med representanter från pensionärsföreningarna och  representant från kommunen.

Kommunens Folkhälsoråd finansierar Trivselgruppens verksamhet via ett årligt pengastöd.

Vi ser med tillförsikt framemot 2021 och hoppas att problemen med Covid-19 har blåst över.

Bengt-Åke Ahlsén

 

Ledningsgruppens sammansättning:

 

Förening                                   Ordinarie                           Ersättare

SPF Tanumsbygden                 Bertil Gedda                     Margareta Hansson            PRO Tanum-Grebbestad          Ia Klemensson                 Carola Wallin                        PRO-Fjällbacka-Hamburgsund Kjell Olausson                  Hans-Olof Viberg                 SPF Tanumskusten                  Bengt-Åke Ahlsén             Per-Axel Karlsson               SPF Kvillebygden                     Kerstin Andersson            Gunnel Christiansson

Publicerades: 18 november 2020 Uppdaterades: 18 november 2020