Påminnelse om spavistelse på Vann Spa 17-18 september

Intresset är inte så stort att åka på Vann Spa i september. Endast ett fåtal har bokat men ännu finns det möjlighet att anmäla sig. 15 juli är sista dagen som rummen finns bokade för oss så innan dess måste ni höra av er till Ingalill 070 5 760 337.